Resource Allocation System

Nie masz konta?
Aby uzyskać dostęp do Systemu Alokacji Zasobów skorzystaj z konta jakim logujesz się do Naszych systemów. Jeżeli nie jesteś naszym użytkownikiem a chciałbyś wykorzystać zasoby ICM do badań skontaktuj się z Nami pod adresem pomoc@icm.edu.pl. Dodatkowe informacje znajdziesz też w Naszej Dokumentacji. Formularz wniosku o konto jest dostępny tutaj

Do not have an Account?
To access Resource Allocation System, please use the credentials You use while accessing our systems. If you don't have an account and you wish to use our resource in your research - please contact us at pomoc@icm.edu.pl Additional info could also be found in Users Manual. Account application form is available here