icm KDM

Witamy w Centrum KDM

ICM jako Centrum Komputerów Dużej Mocy udostępnia środowisku naukowemu zgromadzone zasoby: komputery dużej mocy, profesjonalne stacje graficzne oraz specjalizowane oprogramowanie. W Polsce działa pięć Centrów KDM: w Gdańsku (TASK), Krakowie (CYFRONET), Poznaniu (PCSS), Warszawie (ICM) i Wrocławiu (WCSS). Centra te powstały w ramach realizowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1993-1999 programu budowy infrastruktury informatycznej nauki.

Wystąpienie błędu

W trakcie wykonywanej operacji wystąpił błąd